THUNETH bildades 1989 i Eskilstuna. I begynnelsen bestod uppdragen i företaget mestadels av låtskrivning och studioarbeten. Även en del uthyrning och försäljning av instrument förekom. I mitten av 90-talet blev det mer konsert och eventproduktioner inom bolaget. 1998 flyttade kontoret till Norrköping.

Sedan 2000 består Thuneth av främst 3 ben. Musikproduktion, event och utbildning. Även management i egenskap av konsultationer finns som en verksamhetsgren. 2005 flyttade företaget åter tillbaka till hemorten Eskilstuna. Åren 2006-2009 har bestått av en hel del låtskrivnings uppdrag vilket lett till att det egna musik förlaget THUNETH Publishing bildades under december 2008.
 
 
 

MUSIKPRODUKTION//
Skriver låtar till band, artister och företag (reklamjinglar). Producerar låtar skrivna av andra åt skivbolag, artister och band.

EVENT//
Skapar och genomför events åt företag, föreningar, kommuner mm. Se några exempel på events nedan (PDF:er)

       
 

UTBILDNING//
Skapar koncept utbildningar inom musik, event och idrottsbranschen.

MANAGEMENT//
Artist/band manager. Länken mellan kunden och uppdragen.

 
Samtliga uppdrag som godtas av THUNETH genomlyser ett starkt personligt engagemang.